• "Poticanje i širenje kulture kvalitete na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrbeu" je projekt Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u okviru sustava osiguravanja kvalitete. Cilj predloženoga projekta je potaknuti sve unutarnje dionike Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na sudjelovanje u izgradnji i permanentnom usavršavanju sustava osiguravanja kvalitete na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu sukladno Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u Europskom prostoru visokoga obrazovanja. Zajedno sa suradnicima iz područja istraživanja i razvoja obrazovanja te obrazovnih politika posebice Centrom za istraživanje i razvoj obrazovanja planira se provođenje niza edukativnih aktivnosti o sustavu osiguravanja kvalitetom na Hrvatskim studijima čiji je cilj integracija sustava osiguravanja kvalitete u temelje organizacijske kulture Hrvatskih studija.
  • Nastavnicima će se prikazati kako koristiti Moodle. Polaznici će kroz primjere učiti kako koristiti Moodle.
  • Na četverosatnoj radionici polaznici će se upoznati s temama relevantnima za područje e-učenja iz perspektive knjižnice kao jedne od ključnih karika u osiguravanju kvalitetnog e-obrazovanja te će isprobati rad u sustavu za online učenje.

    U online dijelu radionice, polaznici će čitati literaturu, sudjelovati u online diskusijama, proučavati izvore o e-učenju te istraživati primjere e-učenja i uloge knjižnice u njegovoj primjeni. Za taj dio radionice polaznici bi trebali odvojiti 3 sata tjedno, kroz 2 tjedna.