• EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) je CEPIS-ov sustav certificiranja profesionalnih informatičara s naglaskom na znanju i primjeni znanja u struci. Modul A nastavnog plana za EUCIP nosi naziv Planiranje: Uporaba i upravljanje informacijskim sustavima. Sastoji se od analize zahtjeva i planiranja uporabe informacijske tehnologije unutar neke organizacije, što je izravno povezano s procesima upravljanja i definiranja zahtjeva kao sastavnog dijela strategije tvrtke. Teme koje se obrađuju u tečaju definirane su nastavnim programom (syllabus), inačica 3.0. Oznaka tečaja: EUCIP A-03
  • EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) je sustav certificiranja profesionalnih informatičara kojeg je razvio CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies). Modul B nastavnog plana za EUCIP nosi naziv Izrada: Razvoj i implementacija informacijskog sustava i obuhvaća tradicionalne tehničke aspekte oblikovanja, specificiranja, razvoja, testiranja, integriranja i implementacije informacijskog sustava. Teme koje se obrađuju u tečaju definirane su nastavnim programom (syllabus), inačica 3.0. Oznaka tečaja: EUCIP B-03
  • EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) je CEPIS-ov sustav certificiranja profesionalnih informatičara s naglaskom na znanju i primjeni znanja u struci. Modul C nastavnog plana za EUCIP nosi naziv Održavanje: Održavanje i podrška informacijskim sustavima i obuhvaća teme vezane uz poznavanje dijelova hardvera, arhitekture računala, različitih operacijskih sustava, komunikacijskih protokola i njihove primjene na žičane i bežične mrežne tehnologije. Dodatno, obrađuje se važnost korisnika kod usluga vezanih uz informacijsku tehnologiju kao i osnovni principi pružanja usluge. Teme koje se obrađuju u tečaju definirane su nastavnim programom (syllabus),3.0.
  • Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
    E-kolegij za edukaciju korisnika na projektu implementacije e-učenja.
    Kratica e-kolegija: GEA-2012