Hrvatski jezik - jezični modul za projekt UNIC. 

Radi se o jezičnom modulu razine A1 za hrvatski jezik, čija je svrha biti pripremni modul za fizičku mobilnost studenata. Riječ je o modulu koji je predviđen za autonomno učenje (bez nastavnika).

Odnosno, radi se kolegiju koji će onima koji žele studirati u Hrvatskoj a ne znaju hrvatski jezik omogući sticanje A1 razine poznavanja hrvatskoga jezika.

E-kolegij je namijenjen članovima Povjerenstva za online učenje  (POU) Sveučilišta u Rijeci za međusobnu komunikaciju i razmjenu primjera dobre prakse u korištenju Moodle sustava za e-učenje.

Jezik školovanja definira se kao jezik na kojemu se odvija nastava glavnine nastavnih predmeta i organizacijsko djelovanje škole, a visoka razina njegove ovladanosti ključan je čimbenik postizanja obrazovnoga uspjeha, kvalitete i ravnopravnosti obrazovanja. Sadržaji nastavnih predmeta posreduju se diskursom posebne svrhe s brojnim leksičkim i gramatičkim posebnostima, jezično i kulturno specifičnima. Projekt se bavi metodološkim pitanjima cjelovitoga, višedimenzionalnoga i multidisciplinarnoga istraživanja hrvatskoga kao jezika školovanja. Projektom se želi odgovoriti na temeljno istraživačko pitanje: kojim se postupcima, metodama i pristupima te u kojim teorijskim okvirima mogu istraživati različitih aspekti jezične sastavnice nastavnih predmeta koji posreduju znanja i razvijaju vještine iz različitih znanstvenih i umjetničkih područja? U odgovoru se polazi od tvrdnje Beaccoa i sur. (2010) da se odnos znanja i jezika očituje kao reprezentacija, medijacija, interakcija i kreativnost te bi sve navedeno trebalo biti zastupljeno u poučavanju te u udžbenicima kao jednim od izvora za poučavanje. S obzirom na to, u projektu će posebna pozornost biti posvećena pitanju kako istraživanju interakcije i kreativnosti mogu pridonijeti spoznaje i metode likovne/vizualne umjetnosti i dramske pedagogije.

Projekt "Development of Literacy and Language Learning for Disadvantaged Young Learners -DEAL" u okviru programa Erasmus+ KA2 bavi se transdiciplinarnim načinima razvoja pismenosti i učenja jezika za učenike i djecu u nepovoljnom položaju. Nositelj je projekta Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a partneri su Sveučilište sv. Ćirila i Metoda, Skoplje, Makedonija; Sveučilište u Mariboru, Ljubljana; Osnovna škola Ivana Gundulića, Zagreb. 

HiT-1 početni je stupanj e-tečaja inojezičnoga hrvatskoga (hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika). Nastao je u suradnji triju ustanova: Hrvatske matice iseljenika, Sveučilišta u Zagrebu i SRCA. Namijenjen je polaznicima bez početnoga predznanja hrvatskoga, a obuhvaća osnovne komunikacijske teme, temeljni rječnik i jednostavne gramatičke strukture nužne za osnovno sporazumijevanje na hrvatskome jeziku.

Autori silabusa, ustroja tečaja i svih nastavnih materijala: Marija Bošnjak, prof., dr. sc. Lidija Cvikić, prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, Zrinka Kolaković, prof.

ilustracije: Mislav Tomašinjak

prijevodi: Gordana Dobravac, prof. (engleski), Maša Musulin, prof. (španjolski)

Za prijavu i upite obratite se na adresu  ecroatian@gmail.com

Temeljni je cilj projekta Razvoj kompetencija učitelja i nastavnika u poučavanju hrvatskoga jezika inojezičnih učenika – vrednovanje i samovrednovanje Agencije za odgoj i obrazovanje pružanje stručne podrške odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima, odgajateljima i ravnateljima u procesu provedbe nastave Hrvatskoga jezika u heterogenim (izvorni govornici i inojezični učenici) i homogenim nastavnim skupinama (samo inojezični učenici) te odgojno-obrazovnim aktivnostima s učenicima u učeničkome domu. Projekt se provodi praćenjem neposrednoga rada i (samo)vrednovanjem kvalitete rada te samostalnim i suradničkim radom u sustavu MoD učitelja, nastavnika i drugih dionika uključenih u obrazovanje inojezičnih govornika hrvatskoga jezika na području Međimurske županije.