Studenti će steći znanja iz suvremene infektologije s posebnim osvrtom na infekcije glave i vrata. Upoznati će se i s postojećim kontroverzama u infektologiji te potencijalnim temama za znanstvena istraživanja. Osobita pažnja će se posvetiti principima i racionalnoj uporabi antimikrobne terapije. Također će se upoznati s mogućnostima i principima profilakse infektivnih bolesti.

Očekuje se da će studenti po završetku nastave biti osposobljeni za racionalni pristup bolesnicima s orofacijalnim infekcijama, prepoznavanje oralnih manifestacija infektivnih bolesti, ispravno diferencijalno-dijagnostičko razmišljanje i rješavanje praktičnih problema povezanih s dijagnostikom, profilaksom i liječenjem.


The course will provide the student with the knowledge and skills needed for planning research in context of existing knowledge, data collection, interpretation, and presentation, responsible research, technology transfer, writing a research article and publishing a research article. The students will learn about and have the basic capacity to fulfil the main principles of the research work and thus promote excellence in research and prevent research waste.

"VJEŠTINA MEDICINSKE EDUKACIJE I ZNANSTVENOG RADA"

Izborazba koja čini preduvjet za izbor u znanstveno-nastavno zvanje pri Medicinskom fakultetu u Splitu