Projekt FASIH – Future Art and Science in Industrial Heritage je projekt Programa Kreativna Europa. U fokusu je industrijska baštine Jugoistočne Europe.  Osnovni cilj projekta je promocija vrijednosti kulturne, znanstvene i industrijske baštine, značajnog za nove generacije korisnika kulturno-umjetničkih sadržaja, ali i za suvremenike doba u kojima su nastajali industrijski kompleksi i s njima povezani kulturološki, sociološki, privredni i demografski tokovi. 

Jedan od ciljeva projekta FASIH je produkcija novih umjetničkih djela koja nastaju ispreplitanjem umjetnosti, znanosti i tehnologije. Za realizaciju ovog cilja od presudne je važnosti educirati polaznike u svim navedenim područjima.

UniDesign is a multidisciplinary and interdisciplinary international educational programme on the topics of universal and inclusive design (topics of design for persons with disabilities, difficulty with mobility or perception, and related topics on quality of human environment) from the perspective of architecture, civil engineering, education, art, design, technologies, philosophy and cultural studies, oriented to international participants of multidisciplinary profiles. The programme will be held exclusively online with English as the language of instruction. It will be based on online lectures of renowned lecturers (see the list of collaborators) and practical assignments by participants under the mentorship of the lecturers. Practical assignments will be presented to all participants through the online platform, but will also be published in the publication of the programme in English and Croatian that will be available online and therefore also available to a wider public. The programme will include the participation of a wide variety of users, e.g. persons with disabilities and associations of persons with disabilities or groups with other difficulties.

UniDesign je multidisciplinarni i interdisciplinarni međunarodni edukativni program koji obrađuje teme univerzalnog i inkluzivnog dizajna (teme projektiranja za osobe s invaliditetom i teškoćama u kretanju ili percepciji, i s njima povezanim teme kvalitete ljudskog okoliša) iz perspektive arhitekture, građevinarstva, obrazovanja, umjetnosti, dizajna, tehnologije, filozofije, kulturalnih studija i sl., a namijenjen je polaznicima također multidisciplinarnih profila iz svih dijelova svijeta. Program će se odvijati isključivo online na engleskom jeziku s dijelom koji obuhvaća online predavanja renomiranih predavača (vidjeti suradnike na programu), a potom i praktičan rad polaznika u mentorstvu istih predavača. Praktični radovi polaznika će se prezentirati svim sudionicima preko online platforme, ali će biti i objavljeni u publikaciji programa na engleskom i hrvatskom jeziku koja će biti dostupna online i samim time široj javnosti. Program će uključivati sudjelovanje najrazličitijih korisnika, poput osoba i udruga osoba s invaliditetom ili drugih skupina s poteškoćama.

Info: iva.mrak@uniri.hr

  • KOMPOZITORI, TEORETIČARI, DIRIGENTI, ORGULJAŠI, ČEMBALISTI: teorija glazbe, diktat, harmonija, kontrapunkt
  • MUZIKOLOGIJA JEDNOPREDMETNO: teorija glazbe, harmonija, kontrapunkt
  • MUZIKOLOGIJA DVOPREDMETNO: teorija glazbe, kontrapunkt
  • KOMPOZICIJA I DIRIGIRANJE: glavni predmet
  • MUZIKOLOGIJA JEDNOPREDMETNO I DVOPREDMETNO: povijest glazbe, opća kultura
  • MUZIKOLOGIJA DVOPREDMETNO: harmonija
  • GLAZBENA PEDAGOGIJA: teorija, diktat, harmonija
  • PJEVAČI i INSTRUMENTALISTI (osim orgulja i čembala): teorija glazbe i diktat
  • MUZIKOLOGIJA JEDNOPREDMETNO I DVOPREDMETNO: diktat