Testiranje i priprema učenika za sudjelovanje na međunarodnim  prirodoslovnim olimpijadama:

Međunarodna prirodoslovna olimpijada mladih IJSO

Europska prirodoslovna olimpijada EOES