"VJEŠTINA MEDICINSKE EDUKACIJE I ZNANSTVENOG RADA"

Izborazba koja čini preduvjet za izbor u znanstveno-nastavno zvanje pri Medicinskom fakultetu u Splitu