Kroz predavanja i praktični rad polaznike će se upoznati s osnovama CAD tehnika pri izradi 2D i 3D geometrijskog modela. CAD tehnike uključuju programsku opremu za izradu tehničke dokumentacije za izradu parametarskih modela Dassault CATIA. Sva nastava će se održavati u informatičkim kabinetima pri Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci opremljenima najmodernijom računarskom opremom, gdje će polaznici uz praktični rad stjecati prije opisana znanja i vještine.