Net-UBIEP ima za cilj povećanje energetske učinkovitosti zgrada na način da se potakne i poveća korištenje BIM-a tijekom životnog vijeka zgrade. Korištenje BIM-a omogućit će povećanje energetskih svojstava zgrada koristeći različite materijale i u procesu izrade glavnog projekta i u procesu izrade i provođenja projekata (energetske) obnove.

BIM, odnosno Modeliranje građevinskih informacija (eng. Building Information Modeling), je proces koji obuhvaća čitavi životni vijek zgrade, od faze projektiranja, preko građenja, upravljanja, održavanja i naposlijetku rušenja. U svakoj od navedenih faza vrlo je važno razmatrati sve aspekte energetske učinkovitosti kako bi se tijekom cijelog životnog vijeka zgrade umanjili njeni štetni utjecaji na okoliš.

Ovaj sustav e-učenja je napravljen s ciljom učenja osnova vezanih uz BIM i njegovu primjenu za sve sudionike u procesu gradnje. Na sustavu možete pronaći informativne materijale za pojedine ciljane skupine, video-prezentacije s održanih radionica te sve ostale potrebne materijale vezane uz korištenje BIM-a kod gradnje zgrada gotovo nulte energije i energetske obnove.