Studenti će steći znanja iz suvremene infektologije s posebnim osvrtom na infekcije glave i vrata. Upoznati će se i s postojećim kontroverzama u infektologiji te potencijalnim temama za znanstvena istraživanja. Osobita pažnja će se posvetiti principima i racionalnoj uporabi antimikrobne terapije. Također će se upoznati s mogućnostima i principima profilakse infektivnih bolesti.

Očekuje se da će studenti po završetku nastave biti osposobljeni za racionalni pristup bolesnicima s orofacijalnim infekcijama, prepoznavanje oralnih manifestacija infektivnih bolesti, ispravno diferencijalno-dijagnostičko razmišljanje i rješavanje praktičnih problema povezanih s dijagnostikom, profilaksom i liječenjem.