Svrha je tečaja stručnjake koji se bave opisom građe u baštinskim ustanovama (katalogizatore, dokumentariste, kustose, arhiviste) upoznati s uputama za identifikaciju i opis agenata u Pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. Agenti su osobe, obitelji i korporativna tijela povezana s nastankom i životnim ciklusom građe (npr. autori, naručitelji, proizvođači, nakladnici, vlasnici, imatelji itd.). Identifikacijski i drugi podaci o agentima nužni su za razumijevanje provenijencije i konteksta građe te se bilježe u svim vrstama baštinskih ustanova, u opsegu koji odgovara svrsi i ciljevima ustanove. Cilj je tečaja rastumačiti polaznicima namjenu i opseg pojedinih elemenata i pravila kako bi mogli utvrditi aplikacijski profil za opis agenata u vlastitim ustanovama.