Zaštita knjižnične građe jedan je od osnovnih zadataka knjižnice, a predstavlja skup mjera kojima se pokušava usporiti propadanje pojedinačnih objekata, ali i cijelih zbirki. Svaki djelatnik odgovoran za očuvanje pisane baštine treba biti upoznat s različitim uzrocima propadanja knjižnične građe, kao i metodama kojima se ono pokušava zaustaviti. Neodgovarajući okolišni uvjeti, neprikladni uvjeti pohrane i izlaganja, kao i nemarno rukovanje građom, mogu nanijeti trajnu i značajnu štetu, zbog čega oštećeni, oslabljeni ili polomljeni objekti postaju još podložniji novim oštećenjima. Ako mjere preventivne zaštite nisu adekvatno implementirane, kurativni (konzervatorsko-restauratorski) tretman nemoguće je izbjeći. Najčešće skup i dugotrajan, kurativni tretman ne može u potpunosti ukloniti nastalu štetu. Iz ovog razloga preventivna zaštita predstavlja cjelovito, ali i značajno povoljnije rješenje, s obzirom na to da obuhvaća cjelokupnu zbirku, a ne samo pojedinačne objekte. E-tečaj će se baviti načelima i metodologijom preventivne zaštite građe te njenom ulogom u kontekstu očuvanja kulturne baštine.