E-tečaj je namijenjen profesorima, studentima nastavničkih smjerova i svima koji žele usvojiti ključne karakteristike e-društveno korisnog učenja te pronaći primjere dobre prakse iz različitih studijskih polja.

E-tečaj je razvijen u sklopu projekta e-SL4EU (https://e-sl4eu.us.edu.pl/)