E-kolegij/tečaj pod imenom „Specijalne anestezije“ obavezni je kolegij na poslijedipomskom specijalističkom studiju "anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina," treći trimestar. Obzirom na rad specijalizanata u matičnim ustanovama, optimalizirala bih vrijeme i koristila tzv. „flipped classroom“ metodu učenja, gdje bi teoretske dijelove odradila kroz online asinkrone video tutoriale, a live onsite vrijeme bi ostavila za praktičnu primjenu stečenih znanja.

Planirani e-kolegij/tečaj bi bio besplatan, namijenjen specijalizantima anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine prije upisa istoimenog poslijediplomskog specijalističkog studija (dakle, u vrijeme kada najčešće nemaju AAI identitet).