E-kolegij/tečaj pod imenom „Osnove intenzivne medicine“ namijenjen je specijalizantima anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine prije upisa i tijekom odvijanja istoimenog poslijediplomskog specijalističkog studija.

U poučavanju na tečaju se planira korištenje tzv. „flipped classroom“ metode učenja, gdje bi se teoretski dijelovi odradili kroz online asinkrone video tutoriale putem MoD sustava za e-učenje, a live onsite vrijeme bi bilo rezervirano za praktičnu primjenu stečenih znanja.